Miễn trừ trách nhiệm của trang web bongdalu.com

Khi truy cập và sử dụng trang web bóng đá trực tuyến bongdalu, người dùng cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong miễn trừ trách nhiệm này. Miễn trừ trách nhiệm này quy định các giới hạn về trách nhiệm của bongdaluz đối với nội dung, bản quyền, độ chính xác, tính khả dụng, bảo mật và các vấn đề khác liên quan đến trang web.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

mien-tru-trach-nhiem
Miễn trừ trách nhiệm của trang web bongdalu.com

Nội dung do người dùng tạo

Trang web bongdalu.com có thể chứa các bình luận, bài viết và nội dung khác do người dùng tạo. Nội dung này không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của bongdau.

Tính chính xác và độ tin cậy

Bongdalu nỗ lực cung cấp thông tin và tin tức chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, bongdalu không đảm bảo tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp trên trang web.

Miễn trừ trách nhiệm về bản quyền

Nội dung được bảo vệ bản quyền

Trang web bongdalu có thể chứa nội dung được bảo vệ bản quyền, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh và video. Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền này mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền.

mien-tru-trach-nhiem (2)
mien-tru-trach-nhiem (2)

Thủ tục vi phạm bản quyền

Nếu người dùng tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web bongdalu vi phạm bản quyền của họ, họ có thể gửi thông báo gỡ xuống theo quy trình được nêu rõ trong Điều khoản dịch vụ của bongdalive.

Miễn trừ trách nhiệm về đường dẫn liên kết

Các liên kết đến trang web bên ngoài

Trang web bongdalu có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của bongdalu. Bongdalu không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của các trang web được liên kết này.

Quảng cáo

Các quảng cáo trên trang web bongdalu được cung cấp bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba và bongdalu không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của các quảng cáo này.

Miễn trừ trách nhiệm về độ chính xác

Sai sót

Thông tin và dữ liệu được cung cấp trên trang web bongdalu có thể chứa sai sót hoặc lỗi. Bongdalu không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào được cung cấp.

Yêu cầu xác minh

Người dùng nên tự xác minh thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin thu được từ trang web bongdaluz.com.

Miễn trừ trách nhiệm về tính khả dụng

Thời gian ngừng hoạt động

Trang web bongdalu có thể trải qua thời gian ngừng hoạt động hoặc trục trặc mà không cần thông báo trước. bongdalu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do thời gian ngừng hoạt động hoặc trục trặc như vậy.

Bảo trì

Bóng đá lu có thể thực hiện bảo trì định kỳ hoặc nâng cấp trang web có thể khiến trang web không truy cập được trong một khoảng thời gian.

Miễn trừ trách nhiệm về lỗi

Lỗi máy chủ

Trang web bongdalu có thể gặp sự cố máy chủ hoặc lỗi kỹ thuật khác có thể khiến trang web không truy cập được. bongdalu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do các lỗi này.

Virus và phần mềm độc hại

Bongdalu có chính sách bảo mật trang web khỏi virus và phần mềm độc hại, nhưng bongdalu không đảm bảo rằng trang web sẽ không có các mối đe dọa như vậy. Người dùng nên sử dụng phần mềm diệt vi-rút và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thiết bị của họ.

Miễn trừ trách nhiệm về bảo mật

Bảo mật dữ liệu người dùng

Bongdalu thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc thay đổi trái phép.

Hạn chế trách nhiệm

Tuy nhiên, bongdalu không thể đảm bảo rằng dữ liệu người dùng sẽ an toàn hoặc bảo mật hoàn toàn. bongdalu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bảo mật nào hoặc mất dữ liệu liên quan.

Miễn trừ trách nhiệm về tổn hại

Trách nhiệm bị hạn chế

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bongdalu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web bongdalu.

Thuyết miễn trách chung

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này không nhằm loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý bắt buộc nào hoặc theo bất kỳ cách nào khác trái với luật áp dụng.

Miễn trừ trách nhiệm về ý kiến cá nhân

Bình luận và ý kiến

Trang web bongdalu có thể chứa các bình luận và ý kiến của người dùng khác nhau. Các bình luận và ý kiến này không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của bongdalu.

Sự tự do ngôn luận

Bongdalu tôn trọng sự tự do ngôn luận và không kiểm duyệt ý kiến cá nhân, miễn là chúng không vi phạm pháp luật hoặc chính sách của trang web.

Miễn trừ trách nhiệm chung

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web bongdalu, người dùng chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong miễn trừ trách nhiệm này.

Bảo lưu quyền

Bongdalu có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật miễn trừ trách nhiệm này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

>>> Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với bongdalu

Kết luận

Miễn trừ trách nhiệm này là một phần không thể tách rời của “Điều khoản sử dụng” của trang web bongdalu. Nó quy định rõ các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của bongdalu liên quan đến nội dung, bản quyền, độ chính xác, tính khả dụng, bảo mật và các vấn đề khác liên quan đến trang web. Người dùng nên đọc và hiểu miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng trang web bongdalu. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong miễn trừ trách nhiệm này, họ nên ngừng sử dụng trang web.